Jump to content
FORUM

Admir Šiljdedić

Član
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Admir Šiljdedić

  1. Zna li neko gdje ima za iznajmiti prostor za proslavu dječijeg rođendana za 50-70 osoba?
  2. Želite karijeru u timu jedne od vodećih mikrokreditnih fondacija u BiH? Želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao?Rad u skladu sa najnovijim svjetskim praksama a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite? Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se javite na sljedeći Oglas za prijem u radni odnos: Rukovodilac organizacionog dijela Bihać, Cazin, Velika Kladuša 1 izvršilac Mjesto rada: Bihać Područje rada: Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac. Rukovodilac organizacionog dijela zadužen je za sprovođenje strategije fondacije pružanjem usluge na pragu, jednostavnosti i brzine odobravanja kredita. Upravljanje ljudskim resursima u cilju ostvarivanja planova promocije, izdavanja i naplate kredita, kompletnost i ažurnost dokumentacije kreditnih odbora i aktivnih kredita je od posebne važnosti na ovoj poziciji. GLAVNE ODGOVORNOSTI: - rukovodi i organizuje rad ureda (ekspozitura) za koje je nadležan,- organizuje i rukovodi kreditnim operacijama u skladu sa kreditnim politikama i procedurama,- donosi odluke i potpisuje ugovore o kreditima,- prati i kontrolira rad kreditnih službenika i terenskog osoblja za podršku,- nadzire stanje otplate kredita te preduzima sve potrebne radnje u vezi toga kako bi osigurao kontinuiranu i redovnu otplatu kredita,- nadzire realizaciju aktiviranih garancija i predlaže mjere naplate,- aktivno radi na istraživanju tržišta u oblasti kredita te daje odgovarajuće prijedloge,- praćenje zakonskih propisa iz oblasti kredita,- aktivno učestvuje u izradi projekcije planskih aktivnosti za narednu godinu za terenske organizacione dijelove za koje je nadležan,- na osnovu zapisnika o namjenskoj upotrebi i podataka iz sistema za praćenje kredita prati istinitost informacija prilikom terenske posjete klijentima,- prati stanje delikvencije na dnevnoj osnovi,- predlaže i preuzima mjere na smanjenju delikvencije na dnevnoj osnovi,- vrši obilazak klijenata u skladu sa kreditnim procedurama,- daje prijedlog projekcije planskih aktivnosti za narednu godinu,- planira i kontroliše budžet odjela kojim rukovodi,- aktivno učestvuje u izradi svih internih procedura,- podnosi izvještaje o aktivnostima i rezultatima, nadzire rad osoblja radnika u odjelu kojim rukovodi,- analizira, procjenjuje i unapređuje efektivnost i efikasnost odjela kojim rukovodi,- trenira i motiviše radnike odjela kojim rukovodi,- vodi brigu o uslovima rada radnika u odjelu kojim rukovodi,- sarađuje sa menadžmentom organizacije tokom procesa donošenja odluka, a sa aspekta usklađivanja istih sa zakonom i internim pravilima organizacije,- učestvuje u edukativnim programima menadžmenta i profesionalnim sastancima,- obavlja sve ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca. USLOVI ZA PRIJAVU • VSS (ECTS 240 bodova), Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije ili menadžmenta, • 2 godine radnog iskustva u mikrofinansijama ili drugim sličnim institucijama, • poželjno poznavanje engleskog jezika, • aktivno poznavanje rada sa MS Office aplikacijama,• Potrebno posjedovanje organizacijskih, komunikacijskih, liderskih, prezentacijskih i pregovaračkih sposobnosti, iskustvo u rukovođenju osobama i timovima, iskustvo u kreiranju i izvršavanju obuka, visoka motiviranost, fleksibilnost, sposobnost rada u timu, • Obavezan terenski rad. NUDIMO: • Stimulacije za postignute rezultate.• Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.• Ugovor na određeno vrijeme do 3 godine sa mogućnošću produženja.• Probni rad u trajanju od 6 mjeseci.Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite potpisanu biografiju iz koje se vidi da ispunjavate uslove za prijavu, isključivo putem pošte najkasnije do 01.12.2015. godine do 16 sati, na adresu: Partner mikrokreditna fondacija, 15. maja bb, 75000 Tuzla, obavezno sa naznakom „za oglas: navesti poziciju za koju se prijavljujete i vaš kontakt telefon”. Biografije koje ne sadrže sve potrebne informacije neće biti razmatrane. Poželjno je da kandidati uz prijave dostave i preporuke poslodavaca, ukoliko imaju prethodnog radnog iskustva. Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Molimo vas da ne dostavljate dodatnu dokumentaciju koja nije zahtjevana oglasom, jer ćemo zbog zaštite ličnih podataka kandidata biti prinuđeni da je uništimo. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 296 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.
×
×
  • Create New...