Jump to content
FORUM

Konkursi za posao


Vywegh

Recommended Posts

Č.J.” d.o.o. Bihać poziva sve zainteresirane studente Tehničkog fakulteta u Bihaću da

dostave prijave za rad preko student servisa.

 

Poslovi za koje tražimo studente su pomoćni poslovi u odjelima Tehnologije, Proizvodnje,

Logistike i Kontrole kvaliteta .

 

Opis poslova:

– Priprema podataka za proizvodnju

– Evidencija podataka iz proizvodnje kao i unošenje u ERP sistem

– Priprema i obrada materijala i informacija vezano uz proizvodnu logistiku

– Ostali poslovi vezani uz obradu i pripremu podataka za / iz proizvodnje

 

Uvjeti:

1.Dobro poznavanje i korištenje Microsoft Office paketa i Auto Cad software;

2.Poželjno je da studenti govore jedan od vodećih stranih jezika (Njemački ili Engleski jezik);

 

Zainteresirane studente koji ispunjavaju uslove Javnog poziva molimo
da pošalju svoju prijavu i biografiju putem e-maila na adresu:
[email protected] ili da dostave lično, u prostorije preduzeća, Ul.
Mlinska bb (krug bivše Žitoprerade).

 

Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

 

Studenti koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na razgovor .

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Raspisan javni poziv za obuku stručnih saradnika/ca za rad s mladima (omladinskih radnika/ca)


 

Institut za razvoj mladih KULT poziva sve osobe iz Bosne i Hercegovine koje imaju završenu najmanje srednju školu i rade s mladima, da se prijave na obuku stručnih saradnika/ca za rad s mladima (omladinskih radnika/ca).

Institut za razvoj mladih KULT organizuje obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima u trajanju od 20 dana (160 sati). Obukom želimo podržati osobe koje rade s mladima i unaprijediti njihove vještine i znanja za razvoj omladinskog rada u BiH. Pored obuke, učesnici/ce će imati i praktični rad u svojoj zajednici.

Na obuku se mogu prijaviti sve osobe iz Bosne i Hercegovine koje imaju završenu najmanje srednju školu, rade s mladima u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, nevladinim organizacijama, školama, savjetovalištima, centrima za socijalni rad i drugim institucijama. Svaka prijavljena osoba mora imati podršku svoje organizacije ili institucije za učešće.

Na obuku se možete prijaviti online putem OVDJE.

Rok za prijavu je 20.7.2015. do 17.00 sati.

Prijave koje pristignu poslije ovog roka neće biti zaprimljene niti razmatrane. Imena izabranih polaznika/ca obuke bit će poznata početkom augusta 2015. i objavljena na web stranici Instituta www.mladi.org. Osobe koje budu odabrane za obuku bit će o tome obaviještene na email koji su naveli u prijavnom obrascu.

Omladinski rad je planirani program neformalnog obrazovanja kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu odrastanja i osamostaljenja na način da im omladinski radnik/ca pomaže u ličnom i društvenom razvoju kako bi postali aktivni pojedinci društva u kojem žive.

Institut za razvoj mladih KULT je u 2014. godini zagovarao priznavanje zanimanja stručnog saradnika/ce za rad s mladima, te je odlukom Agencije za statistiku BiH, ovo zanimanje priznato u klasifikaciji zanimanja pod brojem 3412.

Ovo je značajan korak u standardizaciji rada s mladima i predstavlja vid društvenog priznavanja, ne samo zanimanja nego i neformalnog obrazovanja kao vida stručnog osposobljavanja.

Za više informacija možete nas kontaktirati na mail [email protected] ili na broj telefona 033 778 770.

 

1. Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja - Bakaleaurat /Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja – 11 izvršioca;

2. Logoped – 1 izvršilac;

3. Psiholog – 1 izvršilac

 

Udruženje mladih „CAZIN.NET“

 

1. Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja - Bakaleaurat /Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja – 11 izvršioca;

2. Logoped – 1 izvršilac;

3. Psiholog – 1 izvršilac

 

Udruženje mladih „CAZIN.NET“

11062258_850110825078507_331314194427662

10410776_850110908411832_354459639255561

Edited by katarina
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

OGLAS 1

 

Poslovni centar “Krajina” traži konobara, muško ili žensko.

Uslovi -  da nije stariji ili starija od 25 godina,a za sve ostale informacije i razgovor za posao javite se u caffe bar-u “Bedem” u prizemlju poslovnog centra.

 

 

OGLAS 2

11411958_850545468368376_803879263725608

 

"CASA MEXICANA" BIHAĆ- 061/746-957

KONOBAR, PIZZA MAJSTOR

 

 

Edited by katarina
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

OGLAS 1

 

Pilana "UNA - LES" d.o.o. Bosanski Petrovac traži radnika za rad na viljuškaru i radnike za rad na pilani. Zainteresirani se mogu javiti na MOB: 061 415 119

Prijevoz obezbijeđen

 

 OGLAS 2

 

11717279_856319551124301_279647485846638

 

 OGLAS 3

 

 

10914864_857224794367110_785555478722127

 

 

 OGLAS 4

 

 

1506516_858261820930074_5763997525753213

 
 
 
 OGLAS 5
11796284_858263177596605_759780507168847
11782388_858263290929927_884336943402668
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Na osnovu člana 33. Zakona o obrazovanju odraslih (Sl. glasnik USK-a br. 17/13) i Rješenja o odobravanju izvođenja programa br. 10-38-4993-UP-1/2015, Privatna ustanova socijalne zaštite za smještaj i njegu osoba treće životne dobi„Vita Nostra – Naš život“ Bihać raspisuje

KONKURS

za upis polaznika

programa prekvalifikacije/osposobljavanja za zanimanje: njegovateljica/njegovatelj

Uvjeti za upis programa prekvalifikacije/osposobljavanja za zanimanje njegovateljica/njegovatelj su:

1.     da je osoba punoljetna

2.     da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje III ili IV stepen

3.     da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova njegovateljice/njegovatelja

Potrebna dokumentacija za upis:

1.     kopija diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju

2.     kopija lične karte

3.     izvod iz matične knjige rođenih

4.     ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova njegovateljice/njegovatelja

Prijave se mogu predati svakim radnim danom 09:00-15:00h u prostorijama staračkog doma „Vita Nostra“, II Prilaz ulici Bosanskih Šehida bb, Bihać.

Kontakt za detaljnije informacije: +387 63 27 53 53 ili e-mail: [email protected]

Konkurs ostaje otvoren do 15.08.2015.godine.

Link to comment
Share on other sites

 

BOSNA  I  HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI  KANTON

OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

Broj:   018-0-Su-15-000188

Dana,  05.08.2015.godine

U skladu sa ovlaštenjima iz člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i člana  8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (“Službeni glasnik BiH” broj: 66/12) te odredbama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br.43/99,32/00 i 29/03), a na osnovu uskazane potrebe za popunom upražnjenog radnog mjesta, predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi objavljuje:

O  G  L  A  S

za popunu radnog mjesta zaposlenika u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

 

1. NAZIV RADNOG MJESTA:

- Viši referent recepcionar - ekonom u Odsjeku za računovodstvene i pomoćne poslove........1 (jedan) izvršila  na neodređeno vrijeme

2. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

            - kontroliše ulazak, boravak i izlazak stranaka u zgradu i iz zgrade suda; 

            - rukuje telefonskom centralom u zgradi suda i brine se za ispravnost iste, rukuje fax-aparatom  i vodi potrebne evidencije;

            - daje obavještenja i upućuje stranke koje su pristupile po pozivu ili bez poziva u zgradu suda;     

           - vodi evidenciju dolaska i odlaska zaposlenih u sudu;

            - kontroliše ispravnost i urednost kotlovnice i sistema za centralno grijanje;

            - obavještava šefa odsjeka o stanju zaliha energenata;

            - brine se o ispravnosti objekta i električnih, vodovodnih i drugih instalacije u zgradi suda i predlaže servisiranje i veće popravke na objektu i instalacijama;

            - vodi evidencije o zalihama i potrebama za kancelarijskim materijalom te ga izdaje na osnovu trebovanja;

            - vodi uredno kartice kancelarijskog i potrošnog materijala i vrši tromjesečno, a po portrebi i češće usklađivanje stvarnog stanja zaliha sa računovodstvenim stanjem;

            - brine o ispravnosti dojavnih uređaja i protivpožarnih aparata;

            - obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog radnog mjesta kao i ostale poslove koje mu  mu odredi šef  odsjeka, sekretar i predsjednik suda.

 

3. POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA: 

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebno uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi , i to:

-  SSS, IV stepen školske spreme, Mašinska, Ekonomska škola ili Gimnazija,

-  deset (10) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja školske spreme i

-  poznavanje rada na računaru.

 

4. SPISAK DOKUMENTA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU:

            Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova oglasa, u originalu ili ovjernoj kopiji, i to:

-          prijava na oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima kandidata (adresa i broj telefona)

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,

-          diploma/svjedodžba o završenoj srednjoj školi IV stepena,

-          potvrda o radnom stažu u struci nakon završene srednje škole,

-          certifikat o poznavanju rada na računaru,

-          ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno u BiH,

-          ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom IX.1. ustava Bosne i Hercegovine i

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju  uslove oglasa obavit će se usmeni intervju.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

 

5. ROK TRAJANJA OGLASA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu odnosno na  web-stranci Općinskog suda u Bosanskoj Krupi.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na adresu:

 

Općinski sud u Bosanskoj Krupi

Ulica Reis Dž.Čauševića br.2.

77240 Bosanska Krupa

(sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta zaposlenika“)

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK  SUDA

                                                                                                                   Komić Sead,s.r.

 

Edited by malikorisnik
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

11057393_867880649968191_480599182499432

11889465_867878769968379_919876378333599

Trgovac (m/ž)
O G L A S
Izbor d.o.o., podružnica Bihać, objavljuje oglas za prijem u radni odnos:
 
Trgovac
2 izvršioca
 
Uvjeti:
 • Srednja stručna sprema
 • Mjesto stanovanja u Bihaću
 • Radno iskustvo nije neophodno
 • Prednost osobama starosne dobi do 25 godina
 • Prednost osobama ženskog spola
Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
 
Sve informacije na kontakt telefon:
 
037/318-569
Molimo da se na oglas jave samo osobe koje su ozbiljno zainteresirane za posao
Lokacija:Bihać
Broj pozicija:2
Datum objave:11.08.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 10.09.2015.)

11863482_865378403551749_615337689219341

11831762_865037216919201_597682207771747

10431677_864947190261537_261394577596620

11896013_872424276180495_722709648281222

11902244_872420742847515_615604346862776

11925993_872409549515301_844750780871938

11898678_871916086231314_914365701908843

11902242_870613703028219_232306427014173

11882255_868275503262039_426867679631841

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

OGLAS BR. 1

 

Pekara Primorje d.o.o
Zidarska 39, Crikvenica
Oib-58250321533


Obavijest

Pekara primorje d.o.o iz Crikvenice 
Obraćamo Vam se pismenim putem zbog ukazane potrebe za radnom snagom sa iskustvom u pekarstvu. Naša tvrtka je zainteresirana za više djelatnika koji znaju pekarski posao, a zainteresiranim kandidatima možemo ishodovati radnu dozvolu. Što se tiče naših uvjeta, smještaj smo mi osigurali, plaća za sezonsko vrijeme majstoru koji bi vodio smjenu je 9.000.kn, a pomoćnim koji isto znaju raditi u toj struci dajemo 7.000 kn. Što se tiče zimskog perioda majstor 5.500 kn, a pomoćni 4.000 kn. Ovo je čista plaća, mi osiguravamo smještaj ljudima i mi ga plaćamo.


Poštovani za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na naše telefone:
00385-91-934-5153 
00385-91-515-4188
[email protected]
Sa poštovanjem
Pekara primorje d.o.o
Kontakt osoba je Mitar

 

 

 

 

OGLAS BR 2

11952678_875772072512382_300872664778019

Edited by katarina
Link to comment
Share on other sites

OGLAS 1

 

Na osnovu člana 34. Statuta, direktor Društva ASTRA d.o.o. Sarajevo raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos na radno mjesto:
- Trgovac (Sarajevo) 5 izvršioca
- Trgovac (Prijedor) 4 izvršioca
- Trgovac (Mostar) 5 izvršioca
- Trgovac (Bihać) 2 izvršioca
- Trgovac (Zenica) 4 izvršioca
- Trgovac (Tuzla) 5 izvršioca


Kandidati pod rednim brojem 1 do 6 trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
- SSS
- Radno iskustvo najmanje 2 godine
- Sposobnost timskog rada

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
- Fotokopija diplome o stečenim zvanjima
- Biografija sa fotografijom

Dokumentacija se ne vraća.

Prijave slati na adresu:
Astra d.o.o., ul. Zelenih beretki br. 11, 71000 Sarajevo (trgovina ASTRA), poštom ili lično.
Kontakt telefon: 033 727 050 i e.mail: [email protected] sa naznakom „ ZA KONKURS“.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

OGLAS 2

Trgovac (m/ž)
DOO „ALINEA-SN“ CAZIN
 
RASPISUJE KONKURS
 
Za popunu radnog mjesta: 
 
1.    Trgovac 
 
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
 
1.    Završena ekonomska ili trgovačka škola (odličan ili vrlo dobar uspjeh),
2.    Poznavanje rada na računaru,
3.    Spremnost na timski rad,
4.    sposobnost za organizaciju posla i komunikaciju sa kupcima.
 
Potencijali kandidati trebaju se javiti u sjedište firme na Gnjilovac bb od 07.09.2015. godine u vrijeme od 14,00 do 17,00 sati
Lokacija:Cazin
Broj pozicija:1
Datum objave:03.09.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 03.10.2015.)

 

 

OGLAS 3

 

Administrator (m/ž)
DOO „ALINEA-SN“ CAZIN
 
RASPISUJE KONKURS
 
Za popunu radnog mjesta: 
 
1.    ADMINISTRATOR
 
Opis poslova: 
 • prijem i evidentiranje dnevne dokumentacije,
 • izrada prijemnog lista po prijemu robe,
 • kontrola cijena i vođenje TKM,
 • ostali administrativni poslovi.
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
 
1.    Završena odgovarajuću spremu IV stepena,
2.    osjećaj za odgovornost i natprosječnu zainteresovanost za rad,
2.    poznavanje rada na računaru,
3.    spremnost na timski rad,
4.    sposobnost za organizaciju posla i komunikaciju sa kupcima i poslovnim partnerima.
 
Potencijali kandidati trebaju se javiti u sjedište firme na Gnjilovac bb  od 07.09.2015. godine u vrijeme od 14,00 do 17,00 sati.
 
Lokacija:Cazin
Broj pozicija:1
Datum objave:03.09.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 03.10.2015.)

 

OGLAS 4

Prodavac u maloprodajnom objektu (m/ž)
Provjerite zašto je naš slogan MI SMO EKIPA
Sport Vision raspisuje konkurs za prijem radnika u maloprodajnom objektu u Cazinu za slijedeća radna mjesta:
 
1. PRODAVAC U MALOPRODAJNOM OBJEKTU (M/Ž)
 
USLOVI ZA PRIJAVU:
 • SSS (prednost imaju kandidati sa trgovačkom SSS)
 • poželjno prethodno radno iskustvo sa istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računaru (Microsoft Office aplikacije)
ŠTA OČEKUJEMO:
 • profesionalan pristup prodaji i briga o kupcu
 • odlične komunikativne sposobnosti
 • spremnost na timski rad i fleksibilnost
Prijave sa detaljnom biografijom i fotografijom dostaviti lično. Konkurs je otvoren do 16.9.2015. Nepotpune i neblagovremena prijave neće biti razmatrane.
Lokacija:Cazin
Broj pozicija:1
Datum objave:03.09.2015.
Trajanje oglasa:13 dana (ističe 16.09.2015.)

 

OGLAS 5

 

Općinski sud u Sanskom Mostu-daktilograf  ;(Objavljeno:3.9.2015. - Oslobođenje)

 

 

 

Edited by katarina
Link to comment
Share on other sites

Početni čin oficira OS BiH, Rod - služba: Pješadija
Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09,74/10 i 42/12) i člana 8. stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH", broj: 57/14), u skladu sa Odlukom Ministarstva odbrane, broj:10-34-1-1853-5/15 od 04.09.2015. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Hamdije Kreševljakovića broj: 98, 71000 Sarajevo, raspisuje: 
 
JAVNI KONKURS 
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
 
Detaljne uslove za navedene pozicije možete pronaći preko slijedećih link-ova: 
 
Lokacija:Svi gradovi BiH
Broj pozicija:2
Datum objave:10.09.2015.
Trajanje oglasa:28 dana (ističe 08.10.2015.)
Link to comment
Share on other sites

Kreditni službenik (m/ž)
Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. 
Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid.  
Partner MKF ima preko 300 zaposlenih koji rade u 59 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 
Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima
finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih kredita u Bosni i Hercegovini.    
Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta.  
Partner je izabran u TOP 100 najpoželjnijih poslodavaca po izboru korisnika portala Posao.ba za 2014. godinu. Partner također posjeduje certifikat o zaštiti klijenata izdat od strane Smart Campaign.
 
Želite karijeru u timu jedne od vodećih mikrokreditnih fondacija u BiH? Želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao?
Rad u skladu sa  najnovijim svjetskim praksama a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite? Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se javite na sljedeći 
 
Oglas za prijem u radni odnos:
 
Kreditni službenik 1 izvršilac    
 
Mjesto rada: organizacioni dio Cazin 
 
Područje rada: Cazin, Donja Koprivna, Gornja Koprivna, Krivaja, Liskovac, Pećigrad, Pjanići, Skokovi, Stijena i Šturlić.
 
GLAVNE ODGOVORNOSTI:
 
Promocija kreditnih proizvoda putem neposrednog kontakta sa potencijalnim klijentima na terenu koji žele da pokrenu ili prošire biznis ili koji žele da poboljšaju uslove stanovanja i kvalitet  života. Prijem i obrada kreditnih zahtjeva, analiza zahtjeva za kredit, praćenje klijenata tokom otplate kredita. Implementacija prodajnih ciljeva. 
 
USLOVI ZA PRIJAVU:
 • BiH državljanstvo,
 • VSS (ECTS 180 bodova) iz oblasti ekonomije, prava ili drugih društvenih nauka,
 • Vozačka dozvola B kategorije i dobro vozačko iskustvo, 
 • Poznavanje MS office paketa,
 • Da kandidat  živi na navedenom području rada,
 • Da kandidat  poznaje veći broj domaćinstava i ekonomske prilike na navedenom području rada,
 • Poželjna 1 godina radnog iskustva na poslovima prodaje.
Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove: 
 • Da su pouzdani i motivisani za rad, 
 • Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada, 
 • Da su spremni da rade u timovima, 
 • Da su spremni na rad pod pritiskom, 
 • Da su spremni na naporan rad i putovanja, 
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.
NUDIMO:
 • Radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci sa mogućnošću produženja, 
 • Probni rad u trajanju tri mjeseca sa mogućnošću produženja za još tri mjeseca, 
 • Stimulacije za postignute rezultate, 
 • Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.
Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite potpisanu biografiju iz koje se vidi da ispunjavate uslove za prijavu, isključivo putem pošte najkasnije do 19.09.2015. godine do 16 sati, na adresu: Partner mikrokreditna fondacija, 15. maja bb, 75000 Tuzla, obavezno sa naznakom „za oglas: navesti poziciju za koju se prijavljujete i vaš kontakt telefon”. Biografije  koje ne sadrže sve potrebne informacije neće biti razmatrane. Poželjno je da kandidati uz prijave dostave i preporuke poslodavaca, ukoliko imaju prethodnog radnog iskustva. Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. 
Molimo vas da ne dostavljate dodatnu dokumentaciju koja nije zahtjevana oglasom, jer ćemo zbog zaštite ličnih podataka kandidata biti prinuđeni da je uništimo. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 296 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.                                                                     
Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.partner.ba
Lokacija:organizacioni dio Cazin
Broj pozicija:1
Datum objave:10.09.2015.
Trajanje oglasa:9 dana (ističe 19.09.2015.)

11062120_885639744858948_592559046464365

Link to comment
Share on other sites

Hrvatski poduzetnik traži radnike u preradi životinjske kože - Početna plata 1.000 KM

 

Vlasnik kompanije "Dinoza" koja je početkom maja u Bošnjacima u Hrvatskoj otvorila kožaru kaže da ne može pronaći radnike za posao koji podrazumijeva prikupljanje koža goveda i ovaca koje se potom sole, konzerviraju i pakiraju. Sirova koža se sortira po veličini i vrsti životinje, pa slaže na palete od 22 ili 25 tona, ovisno o narudžbama, a u preradi se ne koriste nikakve hemikalije.

- Uhodavamo se, a najveći nam je problem naći radnike, što me iznenadilo. Na evidenciji Zavoda puno je nezaposlenih i nisam nikada pomislio da će to biti problem, no očito sam se prevario. Svi bi, kako se čini, radili neki gospodski posao, ali ovo nije taj. Meni trebaju fizički radnici za prebacivanje kože. Dođu, rade tri dana i više ne bi, odustanu. Teško je naći i pravog vozača, nema ih. Svi ozbiljni su otišli trbuhom za kruhom. Sve više ljudi odlazi i teško je naći ozbiljnog i odgovornog radnika i formirati ekipu, što je u svakom poslu vrlo važno. Jer dobar i pouzdan radnik ključ je uspjeha. Meni treba mlada ekipa, od šest-sedam ljudi da radimo dva šlepera sedmično i da stvari krenu svojim tokom - kaže Mato Klarić za "Glas Slavonije" i napominje da je plata oko 4.000 kuna (1.000 KM) u startu, dnevnice se plaćaju i korektno podmiruju sve druge obveze prema zaposleniku.

 

Pišite na e-mail [email protected] ili ih pozovite na telefon +387 31 713 259, jer imaju i podružnicu u našoj zemlji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Šef skladišta (m/ž)
Planet d.o.o. raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto:
 
1. ŠEF SKLADIŠTA
 
Sjedište u Bihaću
 
Mi smo jedan od vodećih distributera na polju roba široke potrošnje na području BiH. 
 
Raspisujemo natječaj za  radno mjesto Šef skladišta u čiji opis radnog mjesta spadaju sljedeći poslovi:
 • Organizacija rada u skladištu i vođenje svih radnih procesa u skaldištu,
 • Kontrola rada i radnih procesa u skladištu,
 • Suradnja sa ostalim dijelovima tvrtke,
 • Utovar,istovar i skladištenje robe,
 • Komisioniranje robe i priprema za otpremu,
 • Manipulacija sredstvima za rad u skladištu- viličari, paletari i sl.
 • Održavanje čistoće u radnom odnosu,
 • Redovito održavanje i čuvanje sredstava za rad,
 • Uredno i ažurno vođenje zadanih evidencijskih izvještaja.
Detaljni opis poslova pobliže se utvrđuje Pravilnikom o radu ili drugim aktima Društva.
Zaposlenik će po potrebi obavljati i druge poslove
 
Uvjeti:
 • SSS
 • poželjno iskustvo na istim i sličnim poslovima 
 • poznavanje rada na MS Office aplikacijama 
 • komunikativna, ozbiljna i marljiva osoba sa izraženim timskim duhom
NUDIMO
 • Stimulativnu zaradu prema iskazanim performansama 
 • Obuku u zemlji i inozemstvu
 • Rad u modernom okruženju
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta i kratkim životopisom, isključivo u pismenom obliku pošaljite na adresu: PLANET d.o.o  Posušje, PJ Banja Luka,  ul. Prijedorska bb Trn, Laktaši, ili PLANET d.o.o. Posušje, PJ Bihać, Ul.Grabeška bb Bihać s naznakom “ZA NATJEČAJ”  u roku od 10  dana od dana objavljivanja Natječaja.
Lokacija:Bihać
Broj pozicija:1
Datum objave:21.09.2015.
Trajanje oglasa:10 dana (ističe 01.10.2015.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savjetnik / Supporter

 

 

Auto-Informatik d.o.o. iz Bihaća je podružnica matične kompanije Auto-Informatik AG sa sjedištem Švicarskoj.

Auto-Informatik AG, IT kompanije koja već 20 godina uspješno posluje na švicarskom tržištu, unazad pet godina osnovala je svoju podružnicu u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Bihaću, te kontinuirano zapošljava preko deset radnika.

Auto-Informatik se bavi razvojem cjelokupnog softverskog rješenja specijalizirano za auto branšu u Švicarskoj. Uz sveobuhvatan softver svojim klijentima nudi svakodnevnu tehničku i knjigovodstvenu podršku. Svoje produkte i usluge uspješno plasira i distribuira na švicarskom tržištu.

Zbog povećanog obima posla naša firma Auto-Informatik d.o.o. je u potrazi za mladim, odgovornim i motivisanim osobama za radno mjesto:

SAVJETNIK (SUPPORTER)

3 izvršioca (m/ž)

Mjesto rada: Bihać

Uvjeti:

1. Poznavanje njemačkog jezika;

2. Aktivno znanje rada na računaru;

3. Poznavanje osnovnog: 

a) računovodstvenog znanja (završena srednja škola ili fakultet ekonomskog smjera)

ILI

b)  informatičkog znanja sa akcentom na poznavanje operativnih sistema (završena informatička srednja škola ili fakultet);

4. Spremnost za učenje i savladavanje novih znanja u oblasti informatike i računovodstva;

5. Spremnost na rad u teamu, kreativnost, motiviranost i ozbiljnost kod obavljanja radnih    zadataka;

6. Prethodno radno iskustvo nije potrebno!

Napomena: Ukoliko kandidat ispunjava uslov pod b) stavka 3., poznavanje njemačkog jezika nije nužno.

Nudimo:

 

 • Obuku za radno mjesto
 • Priliku za napredovanje i stjecanje novih znanja
 • Stimulativna i redovna primanja

 

Za dodatna pitanja možete se javiti na broj telefona +387 (0)37/311-808.

Zainterisirani kandidati svoje prijave i biografije mogu slati putem mail-a: [email protected]

Oglas ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja. 

 

Lokacija:Bihać
Broj pozicija:3
Datum objave:21.09.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 21.10.2015.)
Edited by katarina
Link to comment
Share on other sites

MISS.net d.o.o Bihać 28.09.2015.

 

 

Objavljuje konkurs za prijem radnika:

 

Potreban: 1 saradnik tehničke podrške

 

Pored uslova propisanih zakonom, kandidat treba da posjeduje znanja informatike i/ili tehnike, srednja škola ili fakultet.

Vašu biografiju možete dostaviti putem E-maila: [email protected] ili direktno na šalteru u Bihaću, ul. Bosanskih kraljeva 2

Link to comment
Share on other sites

Šta ti misliš o ovome ? Uključi se u diskusiju...

Napiši svoje mišljenje, a kasnije završi svoju registraciju profila. Ako već imate profil, loguj se klikom "ovdje" da bi nastavili komentarati sa postojećim profilom.

Guest
Šta ti je na umu ? Odgovori...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...