Jump to content
FORUM

Studenti UniBi- stipendije, razmjene...


Recommended Posts

Otvoren konkurs za Global UGRAD program razmjene studenata za ak. 2017/18.

 

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država objavila je otvaranje Svjetskog programa razmjene studenata dodiplomskog studija (Global UGRAD) za akademsku 2017/18. godinu.

Radi se o jednosemestralnom programu koji će okupiti studente iz 60 država svijeta na američkom koledžu ili fakultetu. Osim nastave, program obuhvata i iskustvo rada u lokalnoj zajednici, profesionalne prakse te upoznavanja kulture. Potrebno je naglasiti kako se radi o vanrednom programu koji se ne svrstava u određeni stepen studija. Eventualno priznavanje ECTS bodova sa ovog programa stipendisti moraju dogovoriti sa matičnim univerzitetom.

Od kandidata se prije svega zahtjeva i vannastavni angažman, kako na samom fakultetu, tako i u drugim segmentima društva, odnosno lokalne zajednice.

Stipendija pokriva sve studentske troškove, uključujući put, smještaj, prehranu, mjesečni džeparac, troškove za literaturu, kao i zdravstveno osiguranje.

Ambasada naglašava kako se radi o programu koji ne pravi diskriminaciju ni po kojem osnovu, te podstiče na prijavu studente i iz urbanih i iz ruralnih krajeva BiH.

Osnovni uslovi za prijavu su minimalno 18 godina te državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Osim toga, kriteriji su aktivan studij na drugoj ili višoj godini dodiplomskog studija na nekoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, preostao još minimalno jedan semestar studija (Global UGRAD ne može biti posljednji semestar studija),  TOEFL certifikat o poznavanju engleskog jezika, te obavezivanje na povratak u BiH nakon završenog Global UGRAD programa na najmanje dvije godine.

Program traje od avgusta 2017. do januara 2018. godine.

Prijava se podnosi online, a potrebno je predati pismo namjere, dva pisma preporuke, transkript ocjena sa prevodom na engleski jezik, opcionalno portfolio, te kopiju prve strane pasoša. Detaljnije informacije u ovome nalaze se u samom Konkursu.

U prilozima se nalaze detaljna uputa za prijavu i brošura programa Global UGRAD.

Rok za prijavu je 31. decembar.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije, zainteresovani ih mogu dobiti upitom Ambasadi SAD-a u BiH na internet adresu [email protected] ili broj telefona +38733 704 066.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Fondacije "Nijaz Duraković" za dodjelu dugotrajne stipendije

 

Pravo na prijavu imaju studenti/ice koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH. Krajnji rok za prijave je 03.01.2017. godine 

Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
 • vanredno upisani studenti/ice prve godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine (koji pokazuju potrebu za finansijskim sredstvima kako bi se dalje obrazovali ili koji namjeravaju da se upišu kao redovni studenti/ice).
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više;
 • nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

*(Uz prijavu priložiti dokumentaciju koja dokazuje gore-navedene uslove. Svi dokumenti se mogu skenirati i poslati na navedenu e-mail adresu ispod)

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

 1. ličnu/osobnu iskaznicu
 2. indeks
 3. kućnu listu
 4. potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 5. za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije - biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine ili semestra ako su tek na prvoj godini studija.
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Nijaz Duraković. Volontiranje stipendista Fondacije Nijaz Duraković ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja.

Fondacija Nijaz Duraković zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje studenta ili studentice, te će na osnovu izabranog/e stipendiste/istice odlučti o iznosu i trajanju stipendije.

Prijave možete poslati na e-mail adresu sa jasnim upitom na [email protected] ili na [email protected].

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Link to comment
Share on other sites

 

Stipendije za studij na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za boravak na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara (Turska).

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na https://catalog.metu.edu.tr/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

Dodatne informacije i način prijave možete pronaći ovdje.

 

Konkurs je objavljen 20.12.2016. godine  i rok za online prijavu je 15.01.2017. godine.

Link to comment
Share on other sites

Stipendije za pripadnike hrvatskog naroda iz BiH za studij u BiH i Hrvatskoj u ak. 2016/17. godini

 

Središnji državni ured Hrvatske za Hrvate izvan RH dodijelit će studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske, 100 stipendija za studij u Hrvatskoj te 400 za studij u Bosni i Hercegovini u akademskoj 2016/17. godini.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna, što je približno oko 180 KM.

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju studenti koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Konkurs je otvoren za studente dodiplomskog i diplomskog, integrisanog dodiplomskog i diplomskog, dodiplomskog stručnog te specijalističkog diplomskog studija.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Natječaj za stipendiju za studij u Republici Hrvatskoj“ ili „Natječaj za stipendiju za studij u Bosni i Hercegovini“.

Rok za podnošenje prijava je 23. januar 2017. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u samom Konkursu, a odgovore na sva ostala eventualna pitanja na internet adresi [email protected].

Link to comment
Share on other sites

Šta ti misliš o ovome ? Uključi se u diskusiju...

Napiši svoje mišljenje, a kasnije završi svoju registraciju profila. Ako već imate profil, loguj se klikom "ovdje" da bi nastavili komentarati sa postojećim profilom.

Guest
Šta ti je na umu ? Odgovori...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...