Jump to content
FORUM

Migrantska kriza


gerix

Recommended Posts

8 minutes ago, Bosanac said:

Haldir sastavi tekst kakvom vecina ovdje nije dorasla i onda ga fatmirovci nazivaju sorosevcem 😂😂😂

Ništa impresivno, no izgleda za tvoj kvocijent inteligencije to je u najmanju ruku doktorat. Kilometarski post sa navođenjem kojekakvih Zakona bez citiranja članova istog i bez navođenja linka bi i moja kćerka sastavila za domaći rad ;)

 

 • Like 3
 • Dislike 1
Link to comment
Share on other sites

 

prije 54 minuta, Bosanac said:

Haldir sastavi tekst kakvom vecina ovdje nije dorasla i onda ga fatmirovci nazivaju sorosevcem 😂😂😂

Iskreno nisam pročitao ni šta je Haldir pisao ni šta su mu drugi kobajagi odgovorili, ali opće poznato je da ovdje ima šizoforumaša. Svaki post im počinje sa "govna soroševska teroristička plaćenička" + hrpa nekakvih shizogluposti. 

 • Dislike 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Grunf said:

Ali kojem Zakonu ? Koji član tog Zakona to kaže? Mani se demogogije i napiši koji to Zakon nalaže i po kojem članu i stavi link na Zakon? Ja kada sam tebi govorio o Zakonu o azilu, konkretno sam ti naveo Zakon, članak i link. Ovako kad napišeš kilometarski post bez i jedne konkretne stvari ispada šuplja priča. Koja konvencija ? Gdje i kad je potpisana? Ja je ne mogu naći. Niti jedan akt ! Kakav Dejton i kakav Ustav ? Znaš li i da "Dejtonski"  Ustav nikada pa ni do dana današnjeg nije usvojila parlamentarna skupština BiH pa tako pravno niti on nije na snazi <= ovo je samo usputna informacija

1. Ustav Bosne i Hercegovine nije usvojila parlamentarna Skupština BiH jer je on dio Dejtonskog sporazuma. Ustav BiH je sastavni dokument tog sporazuma pod Aneksom 4, u kojem je i svrstan Aneks I - dodatni sporazumi o ljudskim pravima. U Službenom glasniku br. 25/2009 objavljen je i Aneks IV općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH - USTAV.  On je kao takav prihvaćen i na osnovu njega i djeluje jedna od najviših instanci u BiH - Ustavni sud. Po tvojoj tvrdnji onda je i sam Dejtonski van snage, te po toj tvrdnji i Bosna i Hercegovina kao država je van snage. Ta argumentacija, koju si ti upakovao pod usputnu informaciju, zapravo je politička retorika koja se vukla iz HDZ-a prethodnih godina vezano za mandatare u raznim instancama. 

2. Bosna i Hercegovina kao što sam naveo, a ti nisi pročitao jer nisi htio nikad nije potpisala Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, već ga je USTAVOM prihvatila kao lex superior (Aneks I - dodatni sporazumi o ljudskim pravima), što znači da se takva Konvencija prihvata i snažnija je i od domaćih propisa. Tako u Članu II Ustava BiH - Ljudska prava i osnovne slobode, stav 2. - Međunarodni standardi, navodi se sljedeće: Prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima. LINK NA USTAV BIH: http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf

Evo i link na jednu Presudu Ustavnog suda koja može obrazložiti pravni pojam "lex superior" https://www.bih-pravo.org/presuda-ustavnog-suda-fbih-broj-2018-t2394.html U istoj presudi spominje se i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda - Član 14. zabrana diskriminacije (čisto navodim primjer) i ranije u presudi gdje se objašnjava pravna snažnost lex superiora nad drugim propisima. 

3. Nadalje, kada se govori o Zaštiti migranata prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, ona kaže sljedeće: kada se stranci drže u centrima za prihvat i lišavaju slobode u cilju kontrole imigracije, moraju im biti zajamčeni odgovarajući uslovi i pristup zdravstvenoj zaštiti i odgovarajućoj ishrani. Dakle, to je razlog zbog kojeg država nekom mora pružiti odgovarajuću zdravstvenu zaštitu i ishranu. E sad dalje se navodi razlog zbog kojeg država mora osnovati centre za prihvat:

4. Obzirom na konvenciju i Zaštitu proizišlu iz iste, treba se nadovezati na Zakon o kretanju i boravka stranaca u BiH (https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-kretanju-i-boravku-stanaca-i-azilu-BiH.pdf). On prije svega regulira ulazak stranaca u BiH pa je tamo jasno navedeno šta podrazumijeva ilegalni ulazak u državu. Samim time, proizilazi da je najveći broj ulazaka u BiH ilegalan, ali i unatoč ilegalnom ulasku migranata u BiH oni stiču određena prava proizišla iz Konvencije o ljudskim pravima, zaštiti migranata prema istoj, kao i PRAVILNIKU o azilu u Bosni i Hercegovini koji je sačinjen na temelju članka 87. stav 1. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (http://msb.gov.ba/Zakoni/akti/default.aspx?id=1741&langTag=hr-HR). 

Svi migranti koji borave u prihvatnim centrima IOM-a i države BiH, da bi boravili u istim moraju podnijeti zahtjev za azil. Samim time, vežemo se na Član 5. Pravilnika o azilu koji kaže da protiv podnositelja zahtjeva za azil koji dolazi direktno s teritorije gdje mu je ugrožen život ili sloboda, ne primjenjuju se sankcije zbog njegovog ilegalnog ulaska ili prebivanja u zemlji pod uvjetom da se bez odlaganja prijavi tijelima iz članka 14., stavak 1. ovog pravilnika i izloži opravdane razloge za svoj bespravan ulazak ili prebivanje. Dakle iz istog proizilazi da država ilegalnim migrantima mora utvrditi tačnost iznesenih razloga za traženje azila, i u skladu s tim donijeti i važeću odluku. Međutim, ovdje je najbitnije pročitati Član 19. ovog pravilnika koji kaže da će se tražitelju azila osigurati potreban smještaj u azilantskom centru. To je regulisano i Član 32. ovog Pravilnika proizišlog iz Zakona koji kaže da će se po potrebi tražiteljima azila omogućiti pravo na: OSNOVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, SMJEŠTAJ U AZILANTSKI CENTAR I ISHRANU KOJA ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE NUTRITIVNE STANDARDE (+obrazovanje, pravna pomoć, socijalna zaštita, odjeća, obuća i sredstva za higijenu). 

Ti ćeš naravno sve ovo pokušati pobiti riječima kako ti nije jasno otkud osoba iz Maroka u BiH kao ilegalni migrant koji traži azil, i da se za njega ne vežu gore navedena pravila, ali to država tek treba da utvrdi. Da li je ekonomski migrant koji bježi od lošeg životnog standarda ili ratni migrant, migrant kojem je život u opasnosti u državi iz koje dolazi, itd., to utvrđuje država u predviđenom roku. Obzirom da sam naglasio kako ne postoji konsenzus na nivou entiteta po brojnim pitanjima, sasvim je jasno da država nema dovoljno sredstava da se izbori sa aktuelnom krizom i zaštitom granica, pa će broj migranata ili se povećavati, ili stagnirati ili smanjivati, zavisno od politike državnog vrha Srbije i svih država koje su migranti prethodno došli da bi ušli u BiH. 

 

4 hours ago, Fugaziii said:

@Haldir aj priznaj, ko ti je ovo sastavio?!

i uporno insistiras na zastiti i skrbi za halooo bolan ILEGALNIH (i sam si to napisao) migranata.... i zato sve sto si se potrudio da napises ili prepises ili pastiras pada u vodu onog momenta kad kazes ilegalnih migranata.... Znaci onda bi svi mi mogli i trebali sad se dici odavde, nezadovoljni ekonomsko-politickom situacijom u zemlji, i otici preko Pljese pravac EU i zahtijevati i ocekivati od EU da nas spasi, da nam da besplatan smjestaj, odjecu, hrani, wifi i sta sve ne? Ti i tvoji istomisljenici ste bas nagazili negdje usput meni se cini... nema logike u vasoj logici kad su u pitanju ILEGALNI MIGRANTI.... ljudi koji nisu iz ratom pogodjenih podrucja, ljudi koji su radno i ratno sposobni, ljudi koji su nepoznatog porijekla i identiteta... zato se poklopite vise, i budite prije svega humanitarni prema svom narodu i budite uz svoj narod, a ne uz kabadahije iz afgakistana ccc

Ne inzistiram ja na zaštiti i srkbi ilegalnih migranata, već na sprovođenje Zakona, Ustavom zagarantiranih prava, te raznih propisa, a u svrhu poboljšanja kvalitete života u prezentu, između ostalog i stvaranja prihvatnih centara zatvorenog tipa kojima će se djelomično ili u dobroj mjeri riješiti pitanje između ostalog i jedne od tvojih zabrinutosti: Slobodnog kretanja migranata po gradu Bihaću. 

1 hour ago, toby said:

Eto, sve manje ljudi možeš uvjeriti da sam pišeš kasnonoćne odgovore.😊 

Ali sve ovo je jako dobro napisano i predstavlja revidiranu šoroševsko-proterostičku strategiju manipulacije i propagande. 

Nešto slično je odavno slučajno izletjelo i Paši, očito prije vremena.

Ukratko, nova šoroševsko-proterostička strategija  manipulacije i propagande u svezi prebacivanja migranata i terorista u zapadnu Europu polazi od slijedećih pretpostavki:

1. Odustaje se od nazivanja ilegalnih migranata izbjeglicama

2. Odustaje se tvrdnji da su ilegalni migranti svi dobri dečki, inženjeri, doktori i studenti

3. Odustaje se čak i od tvrdnje da se radi o ljudima koji bježe od rata, gladi,klimatskih promjena i sličnih laži

4. Odustaje se od tvrdnje da se ilegalni migranti imaju pravo kretati kako žele i ići kamo žele

5. Sav fokus se baca na zatečeno stanje, u stilu nije bitno tko su i što su migranti i kako su ovdje došli, nego je činjenica da su oni tu i sad im treba pomoći, na istu foru kao što se radi i na Mediteranu s onim brodovima za prijevoz terorista: nije bitno tko su, što su i kako su došli u situaciju da plutaju na brodovima, nije bitno radi li se o teroristima koje su šverceri utrpali u gumene čamce , otisnuli iih 500 metara od Afrike gdje ih su ih nakon toga dogovorno pokupili NGO brodovi, bitno je da su jadni, gladni i žedni i da ih se mora iskrcati u najbližu luku u Italiji.

Za BiH postoji i dodatna strategija koju si ovdje tako lijepo izložio, u jednadžbu se uključuje i siromaštvo, kao BiH je siromašna pa se ne isplati provoditi zakone kad su u pitanju ilegalni migranti, kao Unsko-sanski kanton je u dugovima pa se ne isplati uhićivati i zatvarati one koji ilegalno ulaze na područje USK i ovdje čine kaznena djela, niti se isplati blokirati ulazak novih migranata iako u kantonu za njih nema mjesta jer to košta. :D

Za početak, izuzetno je interesantno kako si, nakon što si dobio odgovore, hinjski i u stilu praznoglavca iz udruge Obiteljski centar koji maše slikama Željke Markić, odlučio okrenuti temu i raspravu usmjeriti ka još jednoj vlastitoj demagogiji (jednu si pokušao progurati jučer pa ti nije prošlo). 

Tako, primjera radi, navodiš da postoji neka Soroševsko-proteroristička strategija manipulacije i propagande, pritom ne navodeći niti jedan konkretan dokaz o tome. Nadalje, tvrdiš da se ovdje odustalo od teze kako su svi migranti legalni, dobri dečki, inžinjeri i doktori, niti da bježe svi od rata. To ovdje niko nikad nije ni napisao. 

Zatim pričaš o fokusu na zatečenom stanju, navodeći kao primjer brodove na Mediteranu, izbjegavajući u bilo kojem trenutku osvrnuti se na dužnosti svake države na čijoj se teritoriji migranti nalaze, regulisane Ustavom, Zakonima i propisima. Po tvojoj vlastitoj logici fokus treba skloniti sa zatečenog stanja i vratiti se izvorima problema, a zatečeno stanje ostaviti u mjeri u kakvoj se nalazi? 

Nigdje niko nikad nije rekao da se migrante ne treba hapsiti i osuđivati zbog krivičnih djela, ali Zakon BiH jasno kaže da je ilegalni ulazak krivično djelo, koje se kao takvo ne tretira u slučajevima koje sam naveo u odgovoru Grunfu. Nigdje niko nije rekao da se ne isplati blokirati ulazak novih migranata u Unsko-sanski kanton. 

 • Aferim! 1
Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Haldir said:

Ne inzistiram ja na zaštiti i srkbi ilegalnih migranata, već na sprovođenje Zakona, Ustavom zagarantiranih prava, te raznih propisa, a u svrhu poboljšanja kvalitete života u prezentu, između ostalog i stvaranja prihvatnih centara zatvorenog tipa kojima će se djelomično ili u dobroj mjeri riješiti pitanje između ostalog i jedne od tvojih zabrinutosti: Slobodnog kretanja migranata po gradu Bihaću. 

Dobro. Ne kazem da nisi u pravu. Humano je zbrinuti sekundarnu silom infiltriranu populaciju ljudi u zemlji. AKO I SAMO AKO JE ZBRINUTA PRIMARNA DOMICILNA POPULACIJA po svim tim tvojim nabrojanim standardima i zakonima i pravima i ustavima. 

A ti sad meni odgovori na jedno pitanje, ako ti nije problem. Da li je u potpunosti zbrinuta primarna populacija, odnosno domicilno stanovnistvo? Da li su najprije zadovoljena sva prava i ispostovani svi ustavi i zakoni u tom slucaju? Ako jesu, i ako nama kao domicilnom stanovnistvu nista ne fali, pruzeno nam je sve, onda cu ja prva stati u red za pomaganje sekundarnim i tercijarnim pridoslicama u zemlju. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Fugaziii said:

Dobro. Ne kazem da nisi u pravu. Humano je zbrinuti sekundarnu silom infiltriranu populaciju ljudi u zemlji. AKO I SAMO AKO JE ZBRINUTA PRIMARNA DOMICILNA POPULACIJA po svim tim tvojim nabrojanim standardima i zakonima i pravima i ustavima. 

A ti sad meni odgovori na jedno pitanje, ako ti nije problem. Da li je u potpunosti zbrinuta primarna populacija, odnosno domicilno stanovnistvo? Da li su najprije zadovoljena sva prava i ispostovani svi ustavi i zakoni u tom slucaju? Ako jesu, i ako nama kao domicilnom stanovnistvu nista ne fali, pruzeno nam je sve, onda cu ja prva stati u red za pomaganje sekundarnim i tercijarnim pridoslicama u zemlju. 

Na to ti pitanje mogu odgovoriti samo kontra pitanjem - da li bi nezbrinjavanje ogromne populacije migranata na bilo koji način poboljšalo život građana Bihaća? Također je važno naglasiti kako Bosna i Hercegovina na zbrinjavanje migrantske populacije (smještaj, zdravstvo i ishrana) u najvećoj mjeri ne koristi vlastita sredstva, već sredstva iz EU, čime je netačna potencijalna teza kako će nekome biti uskraćeno bilo kakvo pravo jer je država ispoštovala ono što je u suštini i morala ispoštovati. 

 • Aferim! 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, Haldir said:

Na to ti pitanje mogu odgovoriti samo kontra pitanjem - da li bi nezbrinjavanje ogromne populacije migranata na bilo koji način poboljšalo život građana Bihaća? Također je važno naglasiti kako Bosna i Hercegovina na zbrinjavanje migrantske populacije (smještaj, zdravstvo i ishrana) u najvećoj mjeri ne koristi vlastita sredstva, već sredstva iz EU, čime je netačna potencijalna teza kako će nekome biti uskraćeno bilo kakvo pravo jer je država ispoštovala ono što je u suštini i morala ispoštovati. 

A ja imam kontrakontrapitanje. Hehe. Da li smatras da drzava koja nije sposobna da se brine sama o sebi i o svom narodu moze da zbrinjava ovoliku navalu ilegalnih migranata? I ako su pare tema, a pogotovo pare iz EU - gdje su silne poslijeratne donacije koje su dolazile za NAROD i reizgradnju zemlje? Ako se pare iz eu namijenjene za ilegalne migrante (sto kad izgovoris naglas nema apsolutno nikakvog smisla i zdrav razum tu tezu odbija automatski) trebaju potrositi na zbrinjavanje migranata, sto se pare za nas, bosance i hercegovce ne trose na nas? Ako ces mi kao razlog navesti korumpiranu vlast, onda kad su ILEGALNI migranti u pitanju, sasvim je logicno da mi NAROD BIH mozemo isto postati korumpirani i oteti te pare i reci mi smo korumpirani i necemo zbrinuti ilegalne (ponavljam ILEGALNEEE) migrante i raseliti ih po svijetu kao sto je korumpirana vlast uradila sa svojim narodom. Naravno postujuci te tvoje ustavne odredbe. Slazes li se?

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, Fugaziii said:

A ja imam kontrakontrapitanje. Hehe. Da li smatras da drzava koja nije sposobna da se brine sama o sebi i o svom narodu moze da zbrinjava ovoliku navalu ilegalnih migranata? I ako su pare tema, a pogotovo pare iz EU - gdje su silne poslijeratne donacije koje su dolazile za NAROD i reizgradnju zemlje? Ako se pare iz eu namijenjene za ilegalne migrante (sto kad izgovoris naglas nema apsolutno nikakvog smisla i zdrav razum tu tezu odbija automatski) trebaju potrositi na zbrinjavanje migranata, sto se pare za nas, bosance i hercegovce ne trose na nas? Ako ces mi kao razlog navesti korumpiranu vlast, onda kad su ILEGALNI migranti u pitanju, sasvim je logicno da mi NAROD BIH mozemo isto postati korumpirani i oteti te pare i reci mi smo korumpirani i necemo zbrinuti ilegalne (ponavljam ILEGALNEEE) migrante i raseliti ih po svijetu kao sto je korumpirana vlast uradila sa svojim narodom. Naravno postujuci te tvoje ustavne odredbe. Slazes li se?

Ne može. Zato i koristi vanjska financijska sredstva. Šta hoćeš reći? Da je država ranije namjenska sredstva trošila nenamjenski i trebala bi to opet raditi kada su u pitanju namjenska sredstva za migrante, ili šta?

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Haldir said:

Ne može. Zato i koristi vanjska financijska sredstva. Šta hoćeš reći? Da je država ranije namjenska sredstva trošila nenamjenski i trebala bi to opet raditi kada su u pitanju namjenska sredstva za migrante, ili šta?

Ti si pobrkao lončiće i naveo pogrešne primjere i time u totalu pobio sam sebe. Jesi ti čitao linkove i članove koje si mi napisao u svom odgovoru ? Opet te napominjem. Sad idem na trening a sutra ti sve lijepo podcrtam i napisem ovo sto sam ti rekao. Pogubio si se ocigledno u svojoj nemoći da opravdaš onaj svoj kilometarski post. Obećavam bit ću pažljiv i neću te puno izblamirati ;)

 

Edited by Grunf
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Grunf said:

Ti si pobrkao lončiće i naveo pogrešne primjere i time u totalu pobio sam sebe. Jesi ti čitao linkove i članove koje si mi napisao u svom odgovoru ? Opet te napominjem. Sad idem na trening a sutra ti sve lijepo podcrtam i napisem ovo sto sam ti rekao. Pogubio si se ocigledno u svojoj nemoći da opravdaš onaj svoj kilometarski post. Obećavam bit ću pažljiv i neću te puno izblamirati ;)

 

Aha. Baš ti hvala što si razuman. Veselim se tvom ponovnom pojašnjenu Zakona koji si ovdje ranije već postavljao.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, toby said:

Znam sto sam napisao, ne trabas mi tumaciti kako bi si podebljao upis. Pa ti si zivi dokaz migrantsko teroristicke propagande, u potpunosti slijedis agendu koja se od price o doktorima,  inzenjerima, zenama i djeci koji bjeze od rata prometnula u agendu ejebiga ipak je to samo hrpa kriminalaca, ali kad su vec tu onda ih moramo zbrinuti, konvencije i to.

Nadalje, ne postoji nikakva obveza niti jedne drzave, kantona ili grada zbrinjavati ilegalne migrante. Ni konvencija, ni ustav, ni zakoni. Najmanje tamo gdje oni hoce. Ne postoji niti bilo kakva obveza gradnje migrantskih centara za ilegalne migrante. Ako tvrdis suprotno, dak dokaz. Kratak i jasan, bez sorosevskih govnarija.

Opet u nedostatku argumenata za svoj iracionalni plan pišeš gluposti. Ja sam svoj odgovor dao, na tebi je da argumentirano pobiješ teze.

Edited by Haldir
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Haldir said:

Ne može. Zato i koristi vanjska financijska sredstva. Šta hoćeš reći? Da je država ranije namjenska sredstva trošila nenamjenski i trebala bi to opet raditi kada su u pitanju namjenska sredstva za migrante, ili šta?

Jel ti ne vidis stvarno poentu u onome sto hocu da kazem?

Hajd da ovako pokusam - Zamisli da smo mi sad neka uredjena zemlja, i da smo mi sretni bosanci i hercegovci ponosni na svoju drzavu, i da uzivamo sva prava koja proizlaze iz zakona u ustava. SAMO TADA bi sluzba za imigracije i agencija za pitanje stranaca vjerovatno bila u stanju i nadasve voljna da sve ilegalne migrante procesuira i zakljuci da njih 98% nije ovdje jer bjeze iz rata, da je dosta njih kriminalaca i da ih se mora vratiti u maticne zemlje, ili u zemlje odakle su prethodno dosli, pritom stiteci domicilno stanovnistvo od stvari koje oni rade po Bosni i ostalim zemljama u koje odu. TADA, I SAMO TADA bi sirijske porodice koje su doista izbjegle iz ratom zahvacenog podrucja mogle da se zbrinu u ovoj zemlji na nacine koji su tim tvojim zakonima predvidjeni. Posto to nije slucaj ovdje, i posto je bizarno i krajnje drsko, da ne kazem bezobrazno samo i pomisliti da se ILEGALNE MIGRANTE stavi na mjesto ispred domicilnog stanovnistva koje ne samo da nije zbrinuto, niti uziva svoja prava odredjena demokratskim zakonima, vec se svakodnevno krade, laze i obmanjuje.

Mogu li to ikako jednostavnije i slikovitije da ti prikazem? Znaci ja nikad nisam rekla da potrebitima ne treba pomoci. Ja licno pomazem kad god mogu, i ukoliko vidim da je tome nekome potrebno pomoci. Uz sve porodice bez krova nad glavom, napustenu djecu po domovima koje sutnu poslije navrsenja 18-e na cestu, demobilisane borce svedene na zivot ispod mostova, poginule borce kojima se pljuje po grobovima ovakvim tretiranjem ljudi, sve samohrane majke i ocevi koji nemaju nikakvu podrsku, siva ekonomija, kriminal, nepotizam i korupcija, i namjerno raseljavanje domicilnog stanovnistva, i ja treba da se brinem o ilegalnim migrantima? Ovaj svijet je pobudalio ocigledno, i sve vrijednosti su iskrivljene i okrenute naopako. Nema logike covjece, to hocu da kazem. I sta ce koje vrazje matere ovdje, dosli ubijati i silovati malo po Bosni, malo da harace i zagadjuju nam okolis, pritom devastirajuci objekte koje su neki ljudi teskom mukom poslije rata ponovno izgradili, ali sigurno ne uz pomoc drzave..... ma daj Haldire, budi realan malo.

Svako bi ovdje pomogao da se tu radi o normalnim ljudima. Ali to su horde zla koje neprestano naviru, a nase politicke elite i mafije koriste svoje zlocinacko-udruzene projekte da na svoju hrpu zgrnu jos malo.... i ti mi ovdje prosipas spiku o humanitarizmu i postovanju zakona... ne kontam te nikako

20 minutes ago, Haldir said:

Šta hoćeš reći? Da je država ranije namjenska sredstva trošila nenamjenski i trebala bi to opet raditi kada su u pitanju namjenska sredstva za migrante, ili šta?

Hocu reci da ako je mogla to ranije da je sad red i na nas da malo omrsimo brke i da hocu da sad uzmu pare i rastjeraju bagru, eto bas to :D kao slag na torti

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, toby said:

Jao, jao, opet ovi Šveđani...

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7301264

Policija upozorava građane u Malmu, najimigrantskijem gradu u Europi, da se čuvaju...bombi!? :o Naime, u zadnjih par godina je drastično povećan broj eksplozija i ozlijeđenih osoba.

U Švedskoj, koja nije vidjela rata od 1814.?

Ne @toby to nije zbog pustanja u zemlju ilegalnih migranata medju kojima ima vojnika ugasenih isilovih celija haha... Ni slucajno da si na to pomislio!!!! Inace ce te vojska odbrane ilegalnih migracija staviti na vjesala haha

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, toby said:

Znam sto sam napisao, ne trabas mi tumaciti kako bi si podebljao upis. Pa ti si zivi dokaz migrantsko teroristicke propagande, u potpunosti slijedis agendu koja se od price o doktorima,  inzenjerima, zenama i djeci koji bjeze od rata prometnula u agendu ejebiga ipak je to samo hrpa kriminalaca, ali kad su vec tu onda ih moramo zbrinuti, konvencije i to.

Nadalje, ne postoji nikakva obveza niti jedne drzave, kantona ili grada zbrinjavati ilegalne migrante. Ni konvencija, ni ustav, ni zakoni. Najmanje tamo gdje oni hoce. Ne postoji niti bilo kakva obveza gradnje migrantskih centara za ilegalne migrante. Ako tvrdis suprotno, dak dokaz. Kratak i jasan, bez sorosevskih govnarija.

Ja koliko sam upucen da je prije uvijek glasilo pravo da se azil u eu podnosi u prvoj zemlji na ciji teritorij u Europi se nadje azilant. I prije se uvijek koristila teza azilant, niko - barem u austriji - nije kotistio izraz migrant! Znaci zbog tih nekih konvencija i medjunarodnih prava se nekako sve promijenilo, jer kad je krenula ova najezda 2015 sve se promijenilo, i prava i nazivi. Migranti mogu preci par drzava EU i podnijeti azil u kojoj zemlji hoce i koristiti one najbolje socijalne sisteme. Prije su ispastale spanija, italija i grcka. Sad kad apsolutno nema nikakvih dogovora u eu i kad eu nece da kaze stop invaziji, ispastaju sve zemlje eu, najvise one koje prije nikad nisu imale probleme kao sto je svedska! 

 • Dislike 1
Link to comment
Share on other sites

E ovo je zanimljivo kad se vec spominju Zakoni i lex superior, prije sedam dana UNICEF je bio u posjeti vladi    https://www.biscani.net/delegacija-unicef-a-u-posjeti-premijeru-usk/    naravno zabrinuti za zastitu ranjivih kategorija (djece) migranata, a nigdje nisu izrazili zabrinutost zasto u tom momentu domicilna djeca ne idu u skolu, a po raznim tvrdnjama ovdje BiH po lex superior mora postovati medjunarodne konvencije od kojih je i jedna o pravu djeteta na skolovanje, ali ponavljam UNICEF se bas nije ni puno zamislio o tome

 • Aferim! 2
Link to comment
Share on other sites

Mislio sam napraviti opširnu repliku Haldiru ali nema smisla budući da sam ja već jednom iznio detalje oko Zakona o azilu na koji se on sad zakacio. Zakon o azilu jasno kaže na koji način se predaje zahtjev za azilom ,na koji način se dolazi u zemlju i ko ima osnova da traži azil, koja su prava tražilaca azila i onih kojima je azil odobren. Ne bih se ponavljao još jednom. Dalje, također se zakacio na konvenciju o ljudskim pravima, zabrani diskriminacije i bla,bla...koja se potpisala (ili ide) uz Dejton. U toj konvenciji se govori o izbjeglicama i povratnicima (dakle našim domaćim bilo koje narodnosti) a nema nikakve veze sa ilegalnim migrantima. Nadalje, pominje i jedan član, 14 mislim, u kojem je izložena zabrana bilo kakve diskriminacije (vjerska,rasna,spolna,politička...itd..) prema migrantima i to je tačno. Tako stoji. Ali stoji da su u pitanju radnici-migranti (tačno ovako definirano), dakle ljudi koji su legalno migrirali u BiH i dobili svu neophodnu dokumentaciju a ne ilegalcima. Tačno je da je i navedeno kakav privremeni smještaj treba da imaju tražioci azila ili oni kojima je azil odobren, ali postavlja se i pitanje koliki je broj onih kojima je na ovaj način odobren azil u BiH. NITI JEDAN ! I drugo pitanje koje se postavlja jeste koliki je broj tražilaca azila u BiH ? Niti jedan koliko znam ili je taj broj u odnosu na broj ilegalaca zanemariv ! Dalje, kretanje onih kojima je azil odobren ili koji su tražioci azila: imaju potpunu slobodu kretanja po BiH ALI to ne znači da ako je tražilac azila registrovan u Hadžićima ima pravo i trajnog boravka u Bihaću ili obratno. Čak ni mi kao građani BiH nemamo potpunu slobodu što se tiče toga nego ako se ja preselim u Cazin ja moram promjeniti svoju adresu prebivališta. Zakon o graničnoj policiji (http://www.granpol.gov.ba/Publication/Read/936265?title=zakon-o-granicnoj-policiji-bih&pageId=52) također i jasno upućuje na koji način se tretiraju SVI koji ulaze u BiH na ovaj način preko legalnih graničnih prelaza a kako  ilegalno a to je da im se prvo mora provjeriti dokumentacija, prtljaga, procjeniti siguronosni rizik po BiH i ono najvažnije ZDRAVSTVENO STANJE. Do tad moraju imati apsolutno ograničeno kretanje po zemlji a naročito korištenje javnim prevozom ! Tek tad kada se ispune ovi osnovni uslovi (procjene koje sam naveo) može da se pristupa ostalom. Mislim (ne tvrdim) da je Haldir samo pokušao "oprati" sa ovim Zakonom o azilu (koji sam ja sam prije nekoliko iznio ovdje a on se čak složio sa mojim tvrdnjama) onaj svoj kako sam rekao "kilometarski" post sa mišlju da niko neće pročitati ono što je napisao i kako je obrazložio. Čujemo se kasnije.

Edited by Grunf
 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

http://www.uskinfo.ba/vijest/vise-od-20-pasosa-pronadeno-u-velikoj-kladusi/62458?fbclid=IwAR2KFO_6zkg826b3dWDrL6ItbpX5NQG4bHZK0Py6QtRC1AXblTlPY4L0DRQ

NAPOMENUO BIH I OVO:

Javna građanska rasprava o migrantskoj krizi - sutra, 21.09.2019 godine u Domu kulture sa početkom od 17:00. Nadam se da će i ostati građanska rasprava bez političkih konotacija i da će se iznijeti korisni stavovi,zaključci ili možda i potencijalna rješenje ove krize koja nas je zadesila a ne samo naglabanja kao i na društvenim mrežama.

 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, Grunf said:

Zapravo Zakon o azilu (kod nas) ovo je hrvatski.  Član 20 je ključan.

Prema članu 8 ilegalni migrant neće biti kažnjen ako izrazi namjeru da obrazloži uslove iz člana 20.

To migranti koriste kad se pozivaju na zakon jer izražavanjem namjere počinje procedura za ispitivanje opravdanosti zahtjeva za azil. Pošto procedura traje par mjeseci migrant dobiva na vremenu i bježi dalje prema svom cilju.

Pošto se neće pojaviti na raspravi o azilu taj zahtjev će biti pravno poništen a migrant već u drugoj zemlji

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, paša said:

Prema članu 8 ilegalni migrant neće biti kažnjen ako izrazi namjeru da obrazloži uslove iz člana 20.

To migranti koriste kad se pozivaju na zakon jer izražavanjem namjere počinje procedura za ispitivanje opravdanosti zahtjeva za azil. Pošto procedura traje par mjeseci migrant dobiva na vremenu i bježi dalje prema svom cilju.

Pošto se neće pojaviti na raspravi o azilu taj zahtjev će biti pravno poništen a migrant već u drugoj zemlji

 

Samo ako je došao sa područja iz kojeg je prognan...dakle ili rat ili prirodna katastrofa. Sve ostalo je kažnjivo. Isti Zakon kao i kod nas

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • saco unfeatured and featured this topic

Šta ti misliš o ovome ? Uključi se u diskusiju...

Napiši svoje mišljenje, a kasnije završi svoju registraciju profila. Ako već imate profil, loguj se klikom "ovdje" da bi nastavili komentarati sa postojećim profilom.

Guest
Šta ti je na umu ? Odgovori...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...